Tjänstledighet

 

Tjänstledighet innebär att du är ledig från ditt arbete utan lön, och det finns flera former av tjänstledighet.

 

Tjänstledighet för studier

Du som vill studera ett program eller bara enstaka kurser har rätt till ledighet. Dock måste du ha varit anställd i minst sex månader vid studieledighetens början.

Om du börjar jobba extra hos en annan arbetsgivare kan du bli uppsagd från ditt arbete där du är tjänstledig. Du måste komma överens med din nuvarande arbetsgivare och få ett OK därifrån för att du ska ha rätt till extraarbete någon annanstans.

 

Tjänstledighet för annan anställning

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att ge dig tjänstledigt om du ska arbeta på annan arbetsplats, vare sig det är en projektperiod eller ”på prov”. Att få beviljad tjänstledighet för detta är arbetsgivarens beslut. Om du får beviljad ledighet kan det vara bra att få det skriftligt och då samtidigt gå igenom vilka villkor som gäller, som till exempel hur lång ledigheten är, huruvida du kan återgå till tjänsten och om du avbryter tjänstledigheten.

 

Tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet

Om du själv, eller genom en juridisk person, ska arbeta med näringsverksamhet har du rätt till ledighet. Dock på begränsad tid på sex månader om det är hos samma arbetsgivare. För att kunna utnyttja denna typ av ledighet krävs det att du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst 12 månader de senaste två åren.

 

Övriga former av ledighet

  • Familjeskäl

  • Tjänstgöring

  • Politiskt uppdrag 

  • Svenskundervisning för invandrare

  • För arbetstagare inom statlig sektor

Källa: Unionen, Lawline, Jusek