Frågor och svar

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna som dyker upp om arbetsmarknaden.

Varför ska jag bli medlem i ett fackförbund?

Det finns många fördelar med att tillhöra ett fackförbund. Bland annat kan du få hjälp när du behöver få stöd i din arbetssituation, hjälp att löneförhandla eller är i behov av juridisk rådgivning. Läs mer om fackförbund här

Varför ska jag bli medlem i en a-kassa?

Genom att vara medlem i en a-kassa kan du få ekonomisk hjälp, så kallad arbetslöshetsersättning, om du skulle bli uppsagd eller själv säga upp dig av godtagliga skäl. Dock måste du ha varit medlem i minst ett år för att kunna börja ta ut ersättning. Läs mer om a-kassa här

Vad händer med a-kassan om jag säger upp mig?

Om du säger upp dig utan giltiga skäl kan du bli avstängd från ersättning i 45 dagar, det vill säga de första nio veckorna av arbetslöshet.

Vad gör jag om jag blir arbetslös?

Om du blir arbetslös rekommenderas du att anmäla dig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen. Är du medlem i en a-kassa måste du också ansöka om ersättning och aktivt söka jobb för att få ut den.

Vad ska jag göra om jag känner mig osäker på min arbetsplats?

Försök att ta reda på vad det är som gör dig osäker. Skriv ner allt och ha ett samtal med din arbetsgivare. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att du mår bra och att åtgärder genomförs för att skapa en god arbetsmiljö. Om det är arbetsgivaren som är orsaken till din osäkerhet så tala med någon annan, exempelvis en kollega eller en annan chef.

Vad betyder karensdag?

En karensdag är första dagen som du inte arbetar på grund av sjukdom. Det betyder att du inte får någon ersättning den dagen. Antal karensdagar är högst 10 dagar under en tolvmånadersperiod.

Vad är inkomstförsäkring?

Det är ett komplement till a-kassan som ger dig ett extra ekonomiskt skydd när du söker nytt arbete. Villkoren kan variera beroende på vilket fackförbund du är medlem i. 

Hur mycket kan jag få i lönebidrag?

Bidraget påverkas beroende på hur mycket du arbetar – heltid, deltid, timmar etc.

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Hur många semesterdagar du har beror på kollektivavtal, lagen och vad du och din arbetsgivare har kommit överens om. Oavsett din ålder eller anställningsform har du alltid rätt till 25 semesterdagar per år.

Hur kommer jag i kontakt med en döv- eller SIUS-konsulent?

Döv- och SIUS-konsulenter finns på Arbetsförmedlingen. Vänd dig till Arbetsförmedlingen för att få rätt kontakt. Här hittar du kontaktuppgifterna till samtliga dövkonsulenter.