Lönebidrag

 

Lönebidrag är något som din arbetsgivare kan ansöka om och få när du har blivit anställd. Ersättningen kompenserar för eventuella kostnader vid anpassningar i ditt arbete eller på din arbetsplats och gäller dig som behöver extra hjälp på arbetsplatsen på grund av din funktionsvariation.

 

Lönebidraget gäller för tillsvidare-, tidsbegränsade- samt hel- och deltidsanställningar. Bidraget kan påverkas beroende på hur mycket du jobbar, det vill säga om du exempelvis jobbar 50 procent eller 80 procent. 

 

Kan min arbetsgivare få ersättning?

Din arbetsgivare kan ansöka om ersättningen för dig om du:

  • börjar ett nytt arbete
  • går tillbaka till ett arbete efter att ha haft hel aktivitetsersättning
  • byter arbetsgivare. Din nya arbetsgivare kan då få bidrag för den återstående bidragsperioden som redan påbörjats
  • vill börja på ett nytt arbete efter att ha varit långtidssjukskriven och inte kan gå tillbaka till ditt tidigare arbete.

Som högst kan arbetsgivaren få ersättning i fyra år.  

 

Lönebidrag för två jobb

Det är möjligt att få lönebidrag för två olika anställningar med sammanlagt heltid som omfattning. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om det är lämpligt med två anställningar beroende på hur mycket den arbetssökande orkar med. Lönebidraget på den ena deltidsanställningen ska inte påverkas. Arbetstiden på de två tjänsterna får sammanlagt inte överstiga 100%.

Källa: Arbetsförmedlingen