Anställningsformer

 

Det finns flera former av anställningar på arbetsmarknaden. Här kan du läsa om vad som gäller för respektive anställning. 

 

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning, som också kallas för fast anställning, har inget sistadatum så länge du själv eller arbetsgivaren inte säger upp den.  Om inget annat är sagt om vad för typ av anställning det är så förutsätts det att det är en tillsvidareanställning.

Källa: Unionen, Juristjouren

 

Provanställning

En provanställning har som syfte att leda till en tillsvidareanställning. Den får inte vara längre än sex månader men om du och arbetsgivaren kommer överens kan provanställningen vara kortare. Det finns inte någon särskild uppsägningstid under en provanställning men arbetsgivaren har en skyldighet att meddela om de inte vill att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. 

Källa: Juristjouren 

 

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning innebär att anställningstiden redan har ett bestämt slutdatum, den upphör det datum som står i ditt anställningsavtal. Anställningen kan inte sägas upp före den avtalade tiden, dock går det att förhandla fram om både du och arbetsgivaren är överens.  

 

Om du har varit anställd under totalt 12 månader eller mer under de senaste tre åren måste din arbetsgivare meddela dig om att din anställning kommer att upphöra. Detta måste ske minst en månad innan ditt sista anställningsdatum.   

Följande former kan användas som en tidsbegränsad anställning:

  • vikariat
  • allmän visstidsanställning
  • säsongsanställning
  • när arbetstagaren fyllt 67 år.

 

Vikariat 

Ett vikariat är till för att ersätta en person som är frånvarande för exempelvis en sjukskrivning, föräldraledighet, tjänstledighet eller semester. Ett vikariat kan också användas för att tillfälligt fylla en ledig tjänst i avvaktan på att denna ska tillsättas med en ordinarie anställd. Detta får endast ske under den tid som det skäligen tar att rekrytera för tjänsten. Ett vikariat blir automatiskt en tillsvidareanställning när vikarien har varit anställd i sammanlagt två år under en femårsperiod.

Källa: Ledarna 

 

Allmän visstidsanställning 

En allmän visstidsanställning används ofta vid tillfälliga projekt eller vid tillfälligt behov av extra arbetskraft. Om din visstidsanställning når upp till totalt två år omvandlas den automatiskt till en tillsvidareanställning. 

Källa: Ledarna 

 

Säsongsanställning 

En säsongsanställning är precis vad det låter. En säsong kan räknas som en tjänst på en skidanläggning, campingplats eller restauranger som enbart har öppet under sommaren. En månad innan säsongens slut måste arbetsgivaren meddela att anställningen kommer att upphöra. Detta om du har varit anställd under sammanlagt sex månader eller mer under de senaste två åren.

Källa: Lawline, Ledarna