Aktivitetsersättning

 

Om du är mellan 19-30 år och inte kan arbeta heltid på grund av din funktionsvariation så är aktivitetsersättning ett bidrag som du kan få för den tid du inte arbetar. Exempelvis, om du endast arbetar 75 procent så kan du ansöka om och få aktivitetsersättning för resterande 25 procent. För att beviljas ersättningen krävs det att du inte kan arbeta heltid på minst ett år. Du måste dessutom vara försäkrad i Sverige.

 

Hur mycket du kan få i ersättning avgörs på dina inkomster. Det kan innebära tidigare arbeten eller andra fasta inkomster som exempelvis handikappersättning eller andra försäkringar.

 

Vilande aktivitetsersättning

Har du haft hel aktivitetsersättning i mer än ett års tid så har du möjlighet att prova på att arbeta utan att förlora rätten till din ersättning. Det kallas för vilande aktivitetsersättning och innebär att den procentuella tiden som du jobbar motsvarar den tid som blir vilande av din annars hela aktivitetsersättning.

Vilande aktivitetsersättning kan du få i upp till två års tid. 
Ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan för att få veta mer.

 

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketten finns på Försäkringskassans hemsida. Du behöver också ett läkarutlåtande som förklarar din funktionsvariation och beskriver hur den påverkar din vardag. Skicka sedan in din ansökan via post till Försäkringskassans inläsningscentral.

Du får ett beslut inom fyra månader från det att din ansökan tagits emot.

Källa: Försäkringskassan, Försäkringskassan