Övrig hjälp vid diskriminering

 

Du kan få hjälp av andra aktörer förutom Diskrimineringsombudsmannen (DO) och här nedan listar vi några av de.

 

Ditt fackförbund

Är du medlem i ett fackförbund ska du vända dig hit i första hand när det gäller diskriminering på arbetsplatsen. Även din arbetsgivare bör stötta dig. Om fackförbundet väljer att inte företräda dig blir nästa steg att göra en anmälan hos DO. 

 

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Sveriges antidiskrimineringsbyråer (ADB) kan stötta i olika diskrimineringsfrågor.

 

Frivilligorganisationer med talerätt

Vissa ideella föreningar har möjlighet att föra din talan i domstol.

 

Jurist- eller advokatbyrå

Om du vill ha juridisk hjälp när du driver ditt ärende i domstol.

Mer information hittar du på Advokatsamfundets webbplats.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen