Kollektivavtal

 

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och fackförbund om dina villkor som anställd. Dessa är utformade för att passa anställda och arbetsgivare i en viss bransch, verksamhet eller på en arbetsplats.

 

En arbetsgivare har ingen skyldighet att teckna kollektivavtal. Om det inte finns något kollektivavtal gäller arbetsgivarens regler. Det innebär att hen bestämmer löner och kan exempelvis strunta i att teckna försäkringar. Ta reda på om din arbetsgivare är ansluten till ett kollektivavtal. Om hen inte är det rekommenderar vi att du vänder dig till ditt fackförbund och får stöd och råd därifrån. 

 

Sådant som kan ingå i ett kollektivavtal:

  • tjänstepension
  • lönehöjning
  • övertidsersättning
  • antal semesterdagar
  • arbetstider
  • villkor vid anställning och uppsägning.

Källa: Unionen, Handels