Tips på bra länkar

Förbund

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Unga Hörselskadade

Dövblind Ungdom

Sveriges Dövas Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund

Hörsellinjen

Förbundet Sveriges Dövblinda 

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

Synskadades Riksförbund

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

 

Myndigheter

 

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten 

Skatteverket 

 

Arbetsmarknadsdepartement

Arbetsmiljöverket 
Arbetsgivarverket 
Myndighet för delaktighet 

Diskrimineringsombudsmannen 

 

Organisationer
Svenskt näringsliv 
 

Företag

Omnitor

Iris Hadar

 

Tidning

Arbetsliv - Sveriges största arbetsmiljötidning

 

Fakta och statistik
Statistiska centralbyrån
Ekonomifakta 
 
Juridisk rådgivning
Lawline