En guide till tillgänglighet

VI SKA MED har tagit fram en tillgänglighetsplan med målet att den ska användas som en guide i hur man ska tänka kring tillgänglighet för döva, personer med hörselskada samt med dövblindhet. Syftet är att ge konkreta råd för att skapa en arbetsplats som är tillgänglig och har tillfredsställande arbetsmiljö för flera människor, oberoende av skador eller nedsättning på hörsel och syn.

Här läser du En guide till tillgänglighet.

Här finns guiden på punktskrift