Utbildning

Ett av projektets främsta mål var att öka kunskapen om vår målgrupps rättigheter på arbetsmarknaden. Detta gjorde vi genom att erbjuda utbildning för vår målgrupp och övriga aktörer på arbetsmarknaden, både på distans och på plats. Informationen kunde variera beroende på vilken publik det var.

För vår målgrupp erbjöd vi utbildning i grundläggande arbetsrätt, målet var att stärka individens möjligheter att vara fackligt aktiv och att hävda sina rättigheter på arbetsmarknaden. Vi undersökte vilka behov som fanns hos vår målgrupp och vad den efterfrågade. Utifrån den informationen kunde vi erbjuda en mer fokuserad och balanserad utbildning.

Utbildning för övriga aktörer på arbetsmarknaden var fokuserad på bemötande, fördomar och de attityder som finns i samhället. Vi erbjöd utbildning i arbetsrätt även för denna målgrupp. De utbildningar som vi erbjöd på distans var kunskapsprov med olika fokusområden.