Opinionsarbete

VI SKA MED arbetat kontinuerligt med opinionsbildning. Detta gör vi dels genom våra utbildningar men även genom representation på olika plattformar som Almedalen och Dövas Dag.

Vi arbetar med frågor kring tillgänglighet på arbetsmarknaden, vilket inkluderar bland annat tillgänglighet på webb, kompetenskrav i utlysta tjänster och anpassning på arbetsplatsen. Vi ställer krav på politiker och andra beslutsfattare och motarbetar de fördomar och attityder som finns mot vår målgrupp i samhället.