Artiklar

Facken brister i sin information till döva

arbetet.se

VI SKA MED berättar om resultat från vår enkätundersökning. Många döva, personer med hörselskador och med dövblindhet vet inte sina rättigheter på arbetsmarkanden och facken är otillgängliga och brister i sin information

Jobbsökande får hjälp in i arbetslivet

auris.nu

Om en person har en hörselnedsättning, synskada eller är döv och behöver anpassning för att komma ut i arbetslivet, blir Örjan Karlsson eller hans kollega i Sörmland, kontaktad. Örjan jobbar som SIUS-konsult och berättar för Auris vad han kan hjälpa till med.

Laith nekades jobb för att han var döv

Dövas tidning

Laith sökte en vikarierande tjänst som receptionist på Tolkcentralen i Stockholm men fick inte jobbet med motiveringen att han inte kunde ta taltelefon. Laith fann det motsägelsefullt eftersom döva är deras målgrupp och han har därför gjort en diskrimineringsanmälan.

Döv nekas anställning

kollega.se

Laiths fick inte jobbet som receptionist på Tolkcentralen för att han är döv, därför har Unionen stämt tolkcentralen för diskriminering och kräver 100 000 kr i skadestånd. En arbetsgivare är skyldig att vidta skäliga åtgärder vilket Unionen tycker att de kunde ha gjort.


Med koll på kroppens leder och muskler

Kontakt med FSDB

Sophie, ordförande för Dövblind Ungdom, berättar om sin skolgång och hur hennes intresse för biologi ledde till en kandidatexamen som fysioterapeut.


Yrkesskicklig elektriker sedan 37 år – enda skillnaden är att Anders är döv
tidningenelektrikern.se
Anders som är döv har varit elektriker i 37 år. Han är skicklig och uppskattad av arbetskamrater och företaget han arbetar på. Till tidningen Elektrikern berättar han hur det fungerar på jobbet.

"Intelligensen sitter inte i öronen"
vision.se
Johanna sökte 80 jobb innan hon fick anställning som miljöskyddsinspektör. Till Vision berättar hon om sin resa och målmedvetenhet.

Konsten finns i allt han gör

auris.nu

Hampus är 23 år och har startat eget företag där han får utlopp för sin entreprenörsanda och konstnärskapande. För Auris berättar han att målsättningen är att etablera sig internationellt och att han redan fått flera internationella förfrågningar.

Egna knep i vardagen som hörselskadad
suntarbetsliv.se
Med en hörselskada kan man behöva strategier för att få arbetslivet att fungera. Eva berättar om sina strategier till Suntarbetsliv.

Maria trivs på bygget trots buller

auris.nu

Många som har en hörselskada kan vilja undvika buller men inte Maria. För Auris berättar hon om hur hon fick praktisera som snickare under skolåren och sedan direkt efter studenten fick anställning på företaget.

Möt Ulrika som trotsade alla hinder

fsdb.org

Efter en lång och enveten kamp så är Ulrika Myhr där hon vill vara. Dövblindheten förändrade hennes livssituation radikalt - men nu är hon tillbaka på arbetsmarknaden och med eget företag. För FSDB berättar hon om sin resa.