Opinion

VI SKA MED arbetade kontinuerligt med opinionsbildning. Detta gjorde vi dels genom våra utbildningar och dels genom representation på olika plattformar som Almedalen och Dövas Dag.

Vi arbetade med frågor kring tillgänglighet på arbetsmarknaden, vilket inkluderar bland annat tillgänglighet på webb, kompetenskrav i utlysta tjänster och anpassning på arbetsplatsen. Vi ställde krav på politiker och andra beslutsfattare och motarbetar de fördomar och attityder som finns mot vår målgrupp i samhället.