Material

Här nedan hittar ni VI SKA MED:s informationsmaterial som ni kan ladda ned och skriva ut.

VI SKA MED – för bättre förutsättningar i arbetslivet

(pdf) (.docx)

En presentation av projektet med en kort redogörelse av

syfte och situationen idag, målgrupp samt målsättning.

För en rättvis start i arbetslivet

(pdf) (.docx) (punktskrift)

En handbok av projektet som fungerar som guide
i arbetsrätt och informationsupplysning.

En guide till tillgänglighet

(pdf) (punktskrift)

En guide av projektet om hur man kan tänka och anpassa

arbetsplatsen för döva, personer med hörselskada

och med kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Tolktjänst i arbetslivet för döva, personer med hörselskada
eller kombinerad syn- och hörselnedsättning - en sammanfattning

(pdf) (.docx) (punktskrift)

En sammanfattning producerad av projektet och författats av Daniel Westermark.

Här i besvaras vilka aktörer som ansvarar för att erbjuda tolktjänst i arbetslivet,
hur deras ansvar ser ut och om myndigheternas tillämpning av befintlig lagstifning
är korrekt. Det ges även förslag för åtgärden för att förbättra tolktjänst i arbetslivet.

100% anställningsbar - Slutrapport från arvsfondsprojektet VI SKA MED 2015-2018

(pdf) (punktskrift)

Under tre år har VI SKA MED kartlagt och samlat arbetsrelaterad information

om unga döva, unga med hörselskador och unga med dövblindhet.