Tips på bra länkar

Förbund

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

Unga Hörselskadade

Dövblind Ungdom

Sveriges Dövas Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund

Hörsellinjen

Förbundet Sveriges Dövblinda

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

Synskadades Riksförbund

Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

Myndigheter

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Pensionsmyndigheten

Skatteverket

Arbetsmarknadsdepartement

Arbetsmiljöverket
Arbetsgivarverket
Myndighet för delaktighet

Diskrimineringsombudsmannen

Organisationer
Svenskt näringsliv

Företag

Omnitor

Iris Hadar

Tidning

Arbetsliv - Sveriges största arbetsmiljötidning

Fakta och statistik
Statistiska centralbyrån
Ekonomifakta

Juridisk rådgivning
Lawline