Stöd till tolkostnader

Om du är anställd och behöver tolk i samband med utbildning inom företaget kan din arbetsgivare söka om ekonomisk ersättning för att täcka tolkkostnaden. Ersättning gäller även för egna företagare och fria yrkesutövare.

Ersättning kan ges om du som anställd behöver tolk för att stärka din roll på arbetsplatsen. Tillfällen som är viktiga för ditt arbete där ersättning kan ges:

  • seminarier
  • utbildning
  • studiebesök
  • konferenser

Vem betalar?

När det gäller tolk för fortbildning i arbetslivet så är det Arbetsförmedlingen som står för kostnaden. Ersättning går att sökas hur många gånger som helst, men som mest kan din arbetsgivare få 150 000 kronor under en period på ett år.

När det gäller vardagstolkning så är det landstinget som står för kostnaden. Maxtak bedöms av tolkcentralen som tittar på varje enskild bokning.

Hur du ansöker

För att din arbetsgivare ska kunna söka ekonomisk ersättning för dig måste du se till att besöka Arbetsförmedlingen, skriva in dig och ha ett möte med en arbetsförmedlare.

Ska du ha vardagstolkning vänder du dig till ditt landsting. Här hittar du alla tolkcentraler i Sverige.

Ansök i god tid!

Källa: Arbetsförmedlingen