Dina rättigheter

Tolk

Du har rätt till tolk vid exempelvis information som gäller jobbet, på personalmöten och vid vidareutbildning. Läs mer om tolk här.

Anställningsavtal

Ett skriftligt anställningsavtal ska skrivas på av dig själv och din arbetsgivare. På avtalet står dina arbets- och lönevillkor.

Diskriminering

Du kan utsättas för diskriminering både när du söker jobb och på din arbetsplats, något du aldrig ska acceptera. Det kan gälla ditt ursprung, kön, funktionsvariation, din ålder eller sexuella läggning. Skulle något sådant hända dig ska du reagera och agera. Läs mer om diskriminering här.

Försäkringar

När du är anställd har du rätt till olika försäkringar som är bestämda i lag. Det gäller bland annat sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.

Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö

Arbetsgivaren är skyldig att skapa en arbetsmiljö som passar dina behov. En arbetsgivare som vägrar att bistå med hjälpmedel på arbetsplatsen räknas som diskriminering på samma sätt som när en arbetsgivare inte anställer dig på grund av din funktionsvariation. Läs mer om arbetshjälpmedel här.

Fackförbund (Facket)

Facket är frivilligt att gå med i men vi rekommenderar att du gör det. Det kan vara flera anställda som har gått samman för att få större inflytande vad gäller arbetstider, löner och semester men kan även hanteras av ditt fackförbund. Läs mer om fackförbund och kollektivavtal här.

Källa: Arbetsförmedlingen