Arbetsgivarens rättigheter

Avsked

Om ditt agerande kan skada din arbetsgivare på något sätt har hen rätt att avskeda dig med omedelbar verkan. Det kan vara allt från att du läcker företagshemligheter till att du saboterar på arbetsplatsen.

Sjukfrånvaro

Om du blir sjuk måste du meddela din närmsta chef eller arbetsledare så fort som möjligt. Detta för att de kanske behöver hitta en ersättare för dig under tiden du är borta.

Semester och ledighet

Som arbetstagare har du rätt att få semester och ledighet men det är din arbetsgivare som bestämmer när du kan ta den. Du kan givetvis önska om när du vill vara ledig men beslutet fattas beroende på arbetsbelastningen.

Källa: Arbetsförmedlingen