Rättigheter på arbetsmarknaden

När du är aktiv på arbetsmarknaden har du rättigheter och skyldigheter som är viktiga att känna till. Det finns lagar och regler som är till fördel för dig på arbetsplatsen och som din arbetsgivare är skyldig att följa, men du själv har också skyldigheter mot din arbetsgivare. Här kan du läsa en sammanfattning av de vanligaste rättigheter och skyldigheter som gäller för din arbetsgivare och dig själv.

<<< Läs mer om respektives rättigheter i vår meny till vänster.