Praktik

En arbetspraktik kan vara ett sätt att prova ett yrke, få erfarenhet och stärka sin kompetens.

Du har rätt till en handledare under hela praktiken som vägleder dig på arbetsplatsen.

En arbetssökande kan få praktik i högst 6 månader.

Praktik innebär att arbetsgivaren inte ger dig en lön eller betalar arbetsgivaravgift för dig.

Du kan däremot få aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning utbetalad från Försäkringskassan.

Det är Försäkringskassan som bestämmer hur mycket ersättningen kommer vara.

Vad som gäller för en praktikant:

Intyg? Efter praktiken har du rätt att få ett intyg där det står vilka erfarenheter du fått från praktiken och det kan

även finnas med en bedömning om yrkeskompetensen.

Sjuk? Du måste du anmäla första sjukdagen till Arbetsförmedlingen annars kan du inte få ersättning för sjukdagarna.

Försäkrad? Ja och du omfattas både av personskade- och grupplivförsäkring.

Arbetsförmedlingen kan fortfarande kontakta dig angående obligatoriska aktiviteter du måste gå på.

Det kan vara uppföljningssamtal, jobbsökaraktivitet eller vägledning. Se till att gå på dem.

Källa: Arbetsförmedlingen