Övriga stöd och insatser

Aktivitetsbaserad utredning

En aktivitetsbaserad utredning innebär att du får prova på olika arbetsuppgifter. Syftet är att, tillsammans med en handledare, komma fram till vilka arbetsuppgifter som passar dig och vilken typ av arbetsmiljö som är bäst för dig.

Arbetsmarknadsutbildning

Denna utbildning ska öka din möjlighet att få ett arbete. Den ska också hjälpa arbetsgivare att få arbetskraft som har rätt kompetens.

Arbetspsykologisk utredning

Genom en arbetspsykologisk utredning ska du få möjligheten att svara på frågor som ska underlätta ditt jobbsökande. Det kan vara frågor som: Vad vill jag arbeta med? Vilka arbetsuppgifter passa mig? Vad är jag intresserad av?

Praktik

Praktik innebär att du arbetar på en arbetsplats för att få erfarenhet, stärka din kompetens eller för att se om just det yrket är något för dig.

Jobbgaranti för ungdomar

Om du är under 25 år och har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen i minst tre månader kan du ta del av jobbgarantin för ungdomar. Du får då bland annat hjälp och stöd att söka jobb, studie- och yrkesvägledning samt coaching och praktik. Mål: få jobb så snabbt som möjligt.

Jobb- och utvecklingsgaranti

Den här garantin är för dig som har varit arbetslös under en längre tid. Syftet med garantin är att ta del av individuellt utformade insatser, detta för att bryta din långvariga arbetslöshet. Mål: få jobb så snabbt som möjligt.

Yrkesintroduktionsanställning

Denna typ av anställning är till för dig som är under 24 år och saknar yrkeserfarenheter eller varit arbetslös i mer än tre månader. Du får lära dig ett yrke samtidigt som du får lön. Anställningen är upp till ett år och minst 15 procent ska bestå av utbildning eller handledning.

Här kan du läsa om alla stöd och insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder.

Källa: Arbetsförmedlingen