Krav på dig som arbetsgivare

För att få lönebidrag för din anställda måste du som arbetsgivare uppfylla vissa krav:

  • Du ska vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister
  • du måste vara en offentlig eller privat arbetsgivare
  • du får inte ha näringsförbud eller skatteskulder hos Kronofogden
  • du får inte ha några anmärkningar på betalning som är betydande
  • du ska ha ett kollektivavtal eller likvärdiga försäkringar
  • du ska skriva ett anställningsavtal med personen som du söker lönebidrag för. Lön och andra anställningsförmåner ska framgå i avtalet och Arbetsförmedlingen ska ha en kopia

Beloppet på lönebidraget du kan få beror på den anställdes arbetsförmåga och dennes lönekostnad.

Lönebidrag för fler än en anställd

Du som arbetsgivare kan ansöka om och få lönebidrag för fler än en anställd. Lönebidraget bestäms utifrån varje individs behov, inte utifrån antal anställda.

Källa: Arbetsförmedlingen