Lista på hjälpmedel

Listan på olika hjälpmedel kan göras lång. Nedan står de hjälpmedel som är vanligast på arbetsplatsen samt en kort beskrivning. Denna lista fylls på allt eftersom.

Kontrastmarkeringar
Kan sättas upp på önskade platser för att uppmärksamma eventuella höjdskillnader i golvet, pelare eller stolpar i öppna ytor.

Ljus- och färgindikator

Används för att kolla om lampor är tända eller släckta och kan även tala om färger på olika plagg eller andra saker.

Läskamera

Kopplas till datorn och kan användas för att fota dokument i pappersform som sedan omvandlas till ett dokument i datorn och därefter kan läsas upp med hjälp av punktdisplay eller talsyntes.

Passagelarm

Uppmärksammar när någon går in eller ut ur arbetsrummet för den som inte kan höra eller se det själv.

Punktdisplay

Omvandlar och överför skärmens innehåll till punktskrift.

Samtalsförstärkare

Förstärker ljud vid samtal eller möte med flera personer.

Talsyntes

Taltolkar vart du befinner dig på skärmen och vad som står skrivet.

Varselblivningssystem

Varnar en icke hörande person för dörrklockan, brandlarmet eller telefonsignalen med hjälp av ljusblixtar.