Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS)

En SIUS-konsulent kan vid behov kopplas in under processen när du söker arbete och kan bland annat hjälpa till med att ta kontakt med olika arbetsgivare. Du kan också få stöd vid en anställning eller praktik för att kunna bekanta dig mer med din arbetsplats.
Om behovet finns kan SIUS-konsulenten jobba sida vid sida med dig som arbetstagare och träna med dig på eventuellt svåra arbetsuppgifter. Stödet trappas sedan succesivt ner tills du känner att du klarar av alla arbetsuppgifter på egen hand.


Introduktionsstödet, som handlar om att bekanta sig med arbetsplatsen, kan du få i upp till sex månader. Nästa steg är uppföljningsstödet då du och din konsulent håller regelbunden kontakt om hur det går för dig. Detta stöd kan pågå i upp till ett års tid.


Kontakt

Om du är i behov av och vill ha stöd av SIUS så gör Arbetsförmedlingen en bedömning av situationen på din arbetsplats. De ser över vilka arbetsuppgifter det rör sig om och gör sedan en överenskommelse med dig om upplägget. Din handläggare ser då till att du kommer i kontakt med en utsedd SIUS-konsulent och därefter kan samarbetet påbörjas.

Det finns i skrivande stund ett 50-tal SIUS-konsulenter som jobbar med döva samt personer med hörselskada eller synskada. Ett 20-tal av dessa är teckenspråkiga och alla är utspridda på olika ställen i landet.
Källa: Arbetsförmedlingen, Infoteket