Övrigt stöd

På Arbetsförmedlingen finns det olika stöd och specialister som jobbar med arbetssökande, anställda och arbetsgivare på uppdrag av en arbetsförmedlare.

Vilka stöd finns det?

Synspecialist

Upplever du att din synskada ger dig svåra begränsningar och konsekvenser i ditt arbete så är det synspecialistens roll att undersöka vad för anpassning som kan göras för att underlätta för dig i arbetet.

Synspecialisten gör en utredning av arbetsplatsen och pratar med dig och din arbetsgivare om förslag och alternativ på anpassning.

Audionom/Specialpedagog med inriktning hörsel

Upplever du att din hörselskada innebär begränsningar i arbetslivet ska du kontakta Arbetsförmedlingens audionom. Ni för en dialog om vad som fungerar eller inte fungerar och för att underlätta för dig i arbetet görs det en utredning om vilka anpassningar som bör göras.

Arbetsterapeut
Du som upplever fysiska begränsningar i ditt arbete kan ta kontakt med arbetsterapeuten hos Arbetsförmedlingen. Arbetsterapeuten stöttar dig till att utveckla och ta till vara på dina egna resurser. I vissa fall kan det innebära anpassning av hjälpmedel för att kompensera och underlätta situationen för dig.

Psykolog
Har du svårt att bestämma dig för vad du vill arbeta med eller utbilda dig till? Känner du dig osäker på vad du skulle kunna klara av? Psykologen på Arbetsförmedlingen kan vara ett stöd för dig och ge dig vägledning och perspektiv på dina egna tankar och idéer.

Det finns också möjlighet att få stöd och vägledningen utav psykologen vid introduktionsprocessen på din praktik- eller arbetsplats.

Personligt biträde

Om du behöver extra stöd och hjälp på din arbetsplats kan din arbetsgivare avsätta personal till det och få ekonomiskt stöd för detta. Din arbetsgivare kan få ersättning så länge som du har behovet av hjälp. Som högst är ersättningen 60 000 kronor per år. Är du egenföretagare och har en funktionsvariation som medför stora kommunikationssvårigheter kan du få upp till 120 000 kronor per år.

Kontakt

Det är din arbetsförmedlare som tillsammans med dig gör bedömningen om du har ett behov av extra stöd. Du har alltid kvar din arbetsförmedlare även om du kanske har tätare kontakt med ditt andra stöd.

Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen