Dövkonsulent

Är du teckenspråkig och arbetssökande så finns möjligheten att träffa teckenspråkskunnig personal på Arbetsförmedlingen, en så kallad dövkonsulent. Dövkonsulentens roll är att vara ett stöd för dig och din handläggare under processen som du söker jobb. Syftet är att du, som har teckenspråk som ditt modersmål, ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens tjänster och service på samma villkor som alla andra.


Det finns inte dövkonsulenter på alla arbetsförmedlingar, de är istället utspridda över hela landet. Det är handläggarens uppgift att boka tid med en dövkonsulent när du som teckenspråkig och arbetssökande kommer till Arbetsförmedlingen.
Källa: Arbetsförmedlingen