Fackförbund

Att vara medlem i ett fackförbund kan medföra en trygghet för dig som är anställd. Ett fackförbund kan hjälpa dig med bland annat:

  • förbättrad arbetsmiljö
  • diskriminering
  • löneförhandling
  • vidareutbildning
  • hjälp med arbetsrättsfrågor.

Det finns flera olika fackförbund och de har stort inflytande på arbetsmarknaden. Om du upplever situationer på din arbetsplats som du inte vet hur du ska hantera så kan du vända dig till ditt fackförbund. De kan även hjälpa dig om du har några frågor kring kollektivavtal.

Utöver de förmåner du får i arbetslivet så finns det andra privata förmåner att ta del av, bland annat:

  • inkomstförsäkring (detta ingår inte alltid, hör med ditt fackförbund)
  • studiestöd
  • hemförsäkring.

Källa: Fackförbund

<<< Läs mer om hur du blir medlem samt om kollektivavtal i vår meny till vänster.