Särskilt högriskskydd

Särskilt högriskskydd innebär att din arbetsgivare kan få ersättning för din sjuklön om du blir sjuk ofta eller under en längre period. För att omfattas av det särskilda högriskskyddet ska det därför vara troligt att du insjukna fler än 10 gånger under ett års tid eller om din sjukperiod varar i fler än 28 dagar i följd.

Detta högriskskydd kan du även få som är egen företagare. Då betalas ersättningen ut från Försäkringskassan till ditt företag.

Hur går det till?

Du som anställd anmäler som vanligt till din arbetsgivare när du blir sjuk och arbetsgivaren anmäler detta i sin tur till Försäkringskassan och kan därmed få ersättning för en del av din sjuklön. Om du är egen företagare så anmäler du din sjukfrånvaro direkt till Försäkringskassan.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketten finns på Försäkringskassans hemsida. Du behöver också ett läkarutlåtande som förklarar din funktionsvariation och beskriver hur den påverkar din vardag. Skicka sedan in din ansökan via post till Försäkringskassans inläsningscentral.

Du får beslut inom en månad efter det att din ansökan tagits emot.
Källa: Försäkringskassan