Handikappersättning

Om din funktionsvariation begränsar din vardag så har du från 19 års ålder rätt till att ansöka om och få handikappersättning. Detta är pengar du kan få månadsvis för att täcka kostnader som medföljer i din vardag. Exempel på kostnader kan vara för batterier till dina hörapparater om du har en hörselskada, busskort eller färdtjänstpengar om du inte kan ta eget körkort.

Du har rätt till ersättning om din funktionsvariation gör att du:

  • behöver hjälp minst två timmar om dagen
  • har merkostnader, eller
  • behöver hjälp för att kunna studera eller arbeta.

För att bli beviljad ersättning krävs det att du:

  • är minst 19 år gammal
  • behöver stödet i minst ett års tid
  • är försäkrad i Sverige.

Ersättningen ligger på olika nivåer beroende på hur mycket stöd du behöver eller hur höga merkostnader du har. Försäkringskassan bedömer utefter din ansökan vilken ersättningsnivå som passar dig.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblanketten finns på Försäkringskassans hemsida. Du behöver också ett läkarutlåtande som förklarar din funktionsvariation och beskriver hur den påverkar din vardag. Skicka sedan in din ansökan via post till Försäkringskassans inläsningscentral.

Du får ett bekräftelsebrev senast en vecka efter att ansökan tagits emot. I brevet finns information om vem din handläggare på Försäkringskassan är och hur lång tid det beräknas ta att handlägga ditt ärende.

Källa: Försäkringskassan