Ersättning från Försäkringskassan

Försäkringskassan är en väldigt bred myndighet som man kan vända sig till vid olika situationer i vardagen. Du som till exempel har en funktionsvariation eller sjukdom kan söka bidrag från Försäkringskassan för eventuella merkostnader som kan tillkomma i vardagen.

Något som kan vara bra att hålla reda på är de olika bidrag och ersättningar du har rätt till och kan söka hos Försäkringskassan. Dock, något som är värt att komma ihåg är att inte jämföra dina beslut om ersättning med någon annans. Försäkringskassans beslut se olika ut för alla.

<<< Läs mer om bidrag och ersättningar i vår meny till vänster.