Egen uppsägning

Vill du inte längre arbeta kvar på din arbetsplats?

Då kan du säga upp dig för att sluta arbeta där.

Du behöver inte ge arbetsgivaren ett skäl till din uppsägning.

Vid uppsägning gäller en uppsägningstid som ska stå i anställningsavtalet och det är den tiden du arbetar kvar innan du får gå.

Vanligtvis kan du och din arbetsgivare komma överens om kortare tid än vad som står i anställningsavtalet.

Tips: Det kan vara bra att få ett papper när uppsägningstiden startar och förväntas klar så att det inte uppkommer några missförstånd.

Källa: Unionen