Diskriminering på jobbet

Det är arbetsgivarens skyldighet att utreda och förhindra diskriminering på arbetsplatsen. Om du blir diskriminerad av en kollega ska du i första hand vända dig till din arbetsgivare. Om arbetsgivaren inte stöttar dig i frågan eller själv är den som diskriminerar ska du i första hand vända dig till ditt fackförbund, om du är medlem i ett, och i andra hand till diskrimineringsombudsmannen.

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet gäller:

  • anställda
  • den som frågar efter arbete eller söker ett arbete
  • den som söker eller gör praktik
  • den som hyrs in eller lånas in för att arbeta.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen