Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet räknas som en av formerna av diskriminering. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsvariation behandlas orättvist. Detta genom att arbetsplatsen eller annan verksamhet inte följer de berättigade åtgärder för full tillgänglighet som ska göra att personen kommer i en liknande situation med personer utan funktionsvariation.

Arbetsgivaren på arbetsplatsen eller ansvarig på övrig verksamhet bär ansvaret att genomföra dessa åtgärder. Låter de bli eller åtgärderna inte är tillräckliga kan det bedömas som diskriminering. Personer med funktionsvariationer har lika mycket rätt att få ta del av arbetsplatsen eller den aktuella verksamheten som personer utan funktionsvariationer.

Exempel på åtgärder:

  • erbjuda hjälpmedel för att kunna delta på arbetsplatsen
  • ta bort trösklar
  • läsa upp dagordningen på ett möte

Källa: Diskrimineringsombudsmannen