Arbetstid

I anställningsavtalet ska det stå dina arbetstider.

Arbetstidslagen innehåller regler hur mycket du får arbeta.

Lagen säger inte att du ska få betalt om du jobbar mer eller på andra tider än bestämt.

Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen finns det bestämt hur mycket du får för övertid, jour och beredskap.

Finns inte kollektivavtal kommer du överens med arbetsgivaren hur mycket du får betalt.

Som heltidsanställd är din ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka, och allt mer än 40 timmar är övertid.

Sammanlagt får övertid och ordinarie tid högst bli 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader.

Som deltidsanställd eller timanställd har du och arbetsgivaren kommit överens om hur många timmar din ordinarie arbetstid är.

Det kallas mer tid när du arbetar mer än din ordinarie arbetstid.

Kommer ditt mertidsarbete att göra att du arbetar mer än 40 timmar en vecka kallas det för överskjutande mertid (övertid).

Mertidsarbetet får högst uppgå till 200 timmar under ett kalenderår.

Av dessa får högst 48 timmar per fyraveckorsperiod vara överskjuten mertid.

Undantag kan förekomma genom kollektivavtal.

Du som anställd har alltid rätt till

  • Ditt arbetsschema minst två veckor i förväg

  • Raster och pauser. Du får högst arbeta fem timmar i följd utan rast.

  • Minst 11 timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn.

  • 36 timmar veckovila (utan beredskap) varje vecka.

Det är arbetsgivarens uppgift att förlägga arbetstiderna för att undvika psykisk ohälsa.

Källa: Unionen

Länk om övertid

Länk om mertid