A-kassa

Arbetslöshetskassa, så kallad a-kassa, kan du som är arbetssökande få. Det är ersättning som du får under den tid det tar för dig att söka och få ett nytt jobb. Det finns flera olika a-kassor som du kan bli medlem i. Gå in och läs mer på SO om vilken a-kassa som skulle passa dig.

Krav för att få ersättning från a-kassan

 • innan du blev arbetslös måste du ha arbetat minst 80 timmar i månaden i minst sex månader under de senaste 12 månaderna. Om du har varit sjuk, studerat på heltid, vårdat eget barn eller gjort totalförsvarsplikt under de senaste 12 månaderna kan tiden förlängas
 • du ska ha arbetat minst 480 timmar under sex sammanhängande månader, förutsatt att du har arbetat minst 50 timmar varje månad
 • du måste vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
 • du ska ha för avsikt att arbeta och inte ha något som hindrar dig från att göra det
 • du måste kunna arbeta minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan hos en arbetsgivare.

Krav under tiden du får ersättning

 • du ska ta fram en handlingsplan tillsammans med din arbetsförmedlare
 • du ska lämna in din aktivitetsrapport i tid
 • du ska söka arbeten som Arbetsförmedlingen finner lämpliga
 • du ska söka arbeten som du själv är intresserad av
 • du ska hålla de möten och tider som har bestämts tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Under tiden du är arbetslös får du inte:

 • tacka nej till ett lämpligt arbete
 • bete dig på ett sätt som gör att anställningen inte blir av
 • neka ett arbetsmarknadspolitiskt program där du får aktivitetsstöd.

Du får inte orsaka din arbetslöshet genom att:

 • lämna arbetet utan giltig anledning
 • lämna ett arbetsmarknadspolitiskt program där du får aktivitetsstöd
 • bete dig på ett sätt som gör att du blir uppsagd.

Källa: Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen