Arbetsgivarintyg och betyg

När du slutar arbeta på en arbetsplats ska du be om två papper.

Arbetsgivarintyg - för att söka arbetslöshetsersättning

Arbetsgivarbetyg (tjänstgöringsbetyg) - för att använda när du söker jobb nästa gång.

Du har rätt till ett arbetsgivarbetyg när du varit anställd i över sex månader.

I arbetsgivarbetyget ska det stå om de arbetsuppgifter du haft och hur du har skött dem.

De fall du varit anställd kortare tid har arbetsgivaren bara skyldighet att ge ett arbetsgivarintyg.

Du kan ändå be om ett betyg eftersom detta hjälper när du ska söka nästa jobb.

Vissa saker kanske du inte vill ha med i betyget och du kan begära att arbetsgivare

  • Lägger till erfarenheter eller arbetsuppgifter som hen missat

  • Inte har med anledning till att anställningen upphörde

  • Inte har med facklig tillhörighet

  • Inte har med onödiga uppgifter

  • Inte har med omdömet eller att det formuleras neutralt

Tips!
Din chef kanske inte har tid att skriva ett betyg. Du kan då fråga om du själv kan skriva ett som din chef sedan godkänner och skriver under.

Det behöver heller inte vara din arbetsgivare som skriver betyget utan kan lika väl vara en kollega du jobbat nära.

Källa: Fackförbundet ST