Anpassa:

Vadå 100% anställningsbar?

Döva, personer med hörselskador och personer med dövblindhet arbetar inom flertal yrkesbranscher precis som alla andra.

Ändå utestängs många kompetenta människor från arbetsmarknaden och deras dyrbara och breda resurskraft med dem.

Så behöver det däremot inte vara, för med rätt stöd från politiskt håll blir alla 100% anställningsbara.

Tryckmaterial

Kunskapsbank